O nama

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
Prof. Dr sci stom Krsto Kovačević,
Spec. za Parodontologiju i Oralnu medicinu

Stomatološka ordinacija Dental studio nalazi se u Institutu za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju dr. "Simo Milošević" u Igalu. Ova ustanova se ubraja u najveće i najpoznatije institucije za multidisciplinarno banjsko liječenje na Mediteranu.

kovacevic

Dr. Nikola Kovačević - stomatolog

Prof. Krsto Kovačević, DDS, MS, Ph. D Spec. za Parodontologiju i Oralnu medicinu

Dr. Sanja Kovačević - stomatolog

Dolazak, sa svih svjetskih destinacija, odvija se preko tri medjinarodna aerodroma:

Tivat - 23 km

Dubrovnik (Republika Hrvatska) - 24 km i

Podgorica - 100 km

Tanja-Lukic-2015

Pre i posle intervencije - postavljen cirkonium most

U okviru ordinacije se pružaju sledeće usluge :

- LJEČENJE OBOLJELIH OD PARODONTOPATIJE

- PARODONTALNA HIRURGIJA

- ESTETSKA STOMATOLOGIJA

- STOMATOLOŠKA PROTETIKA - laboratorija u Njemačkoj

- BIJELJENJE ZUBA

- IMPLANTOLOGIJA

Raickovic-Filip-2015

Pre i posle intervencije


ordinacija-kovacevic-naslovna-1

ordinacija-kovacevic-naslovna-2

ordinacija-kovacevic-naslovna-3

VENIRI, LJUSPICE

ordinacija-kovacevic-naslovna-4

BEZ BOLA, BEZ BRUŠENJA, BEZ ANESTEZIJE

ordinacija-kovacevic-naslovna-5

ordinacija-kovacevic-naslovna-6Sačuvajte lijep osmijeh i zdrave zube!

Izdate knjige

Atlas - parodontopatija

Bolesti usta
Oboljenja mekih tkiva
usne duplje
-Oralna medicina

Bolesti usta
Parodontologija

Parodontologija

Atlas - bolesti usta
- oralna medicina

Slobodni mukogingivalni
autotransplantati
u terapiji
Parodontopatije

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA Prof. Krsto Kovačević, DDS, MS, Ph. D Spec. za Parodontologiju i Oralnu medicinu